KOGEMUSNÕUSTAJAD MTÜ – TURVALINE JA INSPIREERIV PARTNER PAREMAKS TOIMETULEKUKS

Kogemusnõustajad MTÜ on loodud 2020. aastal 13 kogemusnõustaja initsiatiivil Pärnus. Kõik meie liikmed on erinevatel eluperioodidel pidanud võitlema erinevate haiguste, häirete ja sõltuvustega ning leidnud võimaluse oma murede alistamiseks. Või õppinud koos nendega elama. Need väärtuslikud isiklikud kogemused koos siira sooviga toetada teisi sarnastes probleemides vaevlevaid inimesi, ongi meie tegevuse südameks. Lisaks on kõik meie nõustajad läbinud kogemusnõustajate baaskoolituse ning oskavad oma kogemust jagada delikaatselt ja inspireerivalt.

Miks tasub kaasata kogemusnõustaja?

Psühhiaatrilise abi saamine on ülemaailmselt suur probleem, sest psühhoterapeudi vastuvõtule pääseb vaid psühhiaatrilise diagnoosiga. Tavameditsiinis vaadeldakse psühholoogilisi probleeme diskreetse haigusena, mis vajab ravi, mitte aga kui ülemäärast stressorit, millega inimene peab kohanema.

Kuid erinevad haigused toovad kaasa stressiolukorra ja inimese vaimne vastupanuvõime väheneb. Emotsionaalses stressis inimesel on ka raskem terveneda. Sellisel hetkel vajavad inimesed enda kõrvale kedagi, kes mõistab toimuvat. Mõistab seda, mida isegi pereliikmed ega arstid ei suuda päris hästi ette kujutada, sest nad pole ise samas olukorras olnud. Siin tulevadki tavameditsiinile appi asendamatud inimesed – kogemusnõustajad, kes on ise olnud sarnastes olukordades, suudavad mõista inimese psüühilist seisundit ning teavad, kuidas sellest väljapääsu leida. Iga kogemusnõustaja suudab ennekõike abikäe ulatada läbi isikliku isnpireeriva kogemuse kindlas valdkonnas.

Milles seisneb kogemusnõustajate töö?

Mõningatel juhtudel vajavad keerulisesse emotsionaalsesse olukorda sattunud inimesed lihtsalt ärakuulamist. Spetsiifilise haiguse või läbielamise korral saab kogemusnõustaja jagada juhtnööre, kuidas olukorraga toime tulla. Samas on kogemusnõustamine käsiteldav ka lihtsalt kogemuste, teadmiste ja emotsioonide jagamisena sarnase kogemusega inimeste vahel.

Tutvu nõustajatega

Meie tiimis on erinevate kogemustega nõustajad, kellel kõigil on pakkuda midagi sinu probleemide jaoks.

Kogemusnõustajate intergratsioon muude teenustega

Kogemusnõustamise teenusest on enim kasu, kui see on kombineeritud teiste meditsiini- või muude teenustega. Näiteks ravi- ja rehabilitatsioonivaldkond, erihoolekanne, kahjude vähendamise teenus, peretöö, asendushooldus jms. Täna piloteeritakse kogemusnõustamise teenust insuldihaigete taastumisel (PERH-i projekt).

Millistes valdkondades me nõustame?

Meie MTÜ taha koondunud inimesed nõustavad hetkel järgmistes valdkondades:

Küsi rohkem infot
meie nõustamisest

Kui soovite rohkem teada saada meie teenuste ja teenusepakkujate kohta, võite julgelt helistada ( +372 5163022) või kirjutada (info@kogemusnoustajad.ee) Oleme avatud paindlikuks koostööks, mis arvestab teie soovide ja võimalustega. Kogemusnõustajad lähtuvalt üldjuhul oma töös tunnihinnast, mis jääb lähtuvalt nõustaja kvalifikatsioonist ja töö eripärast 30-80 euro/h vahele. Pikemate üle 10h projektide puhul võimalikud soodustused. Aastast 2016 on kogemusnõustamise teenus kaasatud nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste kui Töötukassa teenuste hulka.